adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Gdański
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Prawa Pracy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat@prawo.ug.edu.pl