: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Filologiczny
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o sztuce

Kandydat ze stopniem doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce lub nauki o kulturze i religii powinien się wykazać: bogatym dorobkiem naukowym, zwłaszcza w zakresie publikacji w czasopismach punktowanych; doskonałą wiedzą z zakresu historii kultury (szczególnie historii filmu), współczesnych teorii interpretacji tekstów kultury, prawa autorskiego, procesów wydawniczych i rynku wydawniczego w Polsce oraz zasad zarządzania finansami w instytucjach kultury i projektach kulturalnych i społecznych; doskonałą znajomością języka polskiego oraz znajomością języka angielskiego, pozwalającymi na prowadzenie zajęć dydaktycznych; doświadczeniem w zakresie prowadzenia akademickich zajęć dydaktycznych oraz doświadczeniem badawczym i predyspozycjami organizacyjnymi.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malcer@ug.edu.pl