Adiunkt badawczy

Wydział Chemiczny Katedra Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Zatrudnienie na czas określony na stanowisku adiunkta badawczego w Katedrze Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej. Etat finansowany ze środków NCN, projekt badawczy: „Nowe katalizatory oparte na metalach nieszlachetnych do elektrouteleniania amoniaku”, numer decyzji DEC-2021/41/B/ST4/03255.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biuro.wch@pg.edu.pl