adiunkt w gr. prac. badawczo-dydaktycznych

Wydział Historyczny
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: historia

Kandydat na stanowisko powinien:

1. posiadać stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii;

2. legitymować się dorobkiem naukowym potwierdzającym kompetencje w zakresie: historii Pomorza (Prus Królewskich i Prus Zachodnich) oraz Gdańska od XVI po połowę XIX w.;

3. posiadać udokumentowane kwalifikacje w zakresie badań nad kulturą materialną regionu;

4. posługiwać się biegle językiem polskim i dobrze językiem angielskim oraz dobrze językiem niemieckim (w tym ze znajomością neografii gotyckiej), a w zakresie co najmniej podstawowym powinien znać również język łaciński;

5. mieć udokumentowany czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych;

6. posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anetajanusz@poczta.onet.pl