adiunkt w gr. prac. dydaktycznych

Wydział Historyczny
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: historia

Kandydat na stanowisko powinien:

1. posiadać stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii lub archeologii;

2. legitymować się krajowym i międzynarodowym dorobkiem naukowym potwierdzającym kompetencje w zakresie: wykorzystywania wiedzy humanistycznej (historycznej, archeologicznej) w tworzeniu i wdrażaniu nowoczesnych metod kształcenia historycznego; tworzenia lub upowszechniania gier (miejskich, planszowych, internetowych) w procesie szkolnej lub pozaszkolnej edukacji historycznej; popularyzacji nauki przy wykorzystaniu innowacyjnych metod kształcenia;

3. posługiwać się biegle językiem polskim i dobrze językiem angielskim;

4. posiadać doświadczenie w kierowaniu projektami naukowymi lub w realizacji projektów naukowych;

5. mieć udokumentowany czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach międzynarodowych i krajowych;

6. posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anetajanusz@poczta.onet.pl