ADIUNKT W ZAKŁADZIE ONKOLOGII TRANSLACYJNEJ

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na stanowisko

 

ADIUNKT W ZAKŁADZIE ONKOLOGII TRANSLACYJNEJ

grupa pracowników dydaktycznych

pełny wymiar czasu pracy

zatrudnienie na czas określony od września 2022 roku