asystent

Wydział Zarządzania i Ekonomii
Politechnika Gdańska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Stanowisko asystenta wg opisu jak poniżej:

  • prowadzenie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
  • udział w pracach badawczych prowadzonych w katedrze
  • zadania o charakterze organizacyjnym

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aleksandra.czarnecka@zie.pg.gda.pl