asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Politechnika Gdańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska poszukuje osoby na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (specjalność: mechanika gruntów, modelowanie konstytutywne).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na abal@pg.edu.pl