ASYSTENT W ZAKŁADZIE ORTODONCJI

Wydział Lekarski
Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na funkcję

ASYSTENTA W ZAKŁADZIE ORTODONCJI

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr@gumed.edu.pl