Kierownik Działu Jakości Kształcenia

hr-rekrutacja@wsb.gda.pl
Wyższa Szkoła Bankowa
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Główne zadania realizowane na stanowisku:

• nadzór i koordynacja prac w zakresie projektowania i wdrażania modeli dydaktycznych oraz cyfryzacji
dydaktyki,
• budowanie kompetencji w organizacji służących utrzymywaniu jakości kształcenia w zakresie cyfryzacji
dydaktyki,
• nadzór i koordynowanie procesu tworzenia i modyfikacji systemu zapewniania jakości kształcenia,
• koordynowanie prac nad tworzeniem, aktualizacją i wdrażaniem standardów certyfikacji i akredytacji
wewnętrznych i zewnętrznych;
• nadzór nad powstaniem i weryfikacja raportów pokontrolnych z audytów oraz projektowanie działań
naprawczych dla wydziałów WSB w Gdańsku, monitorowanie wdrażania zaleceń na wydziałach;
• zarządzanie zespołem Działu Jakości Kształcenia.

Poszukiwane kompetencje:

• min.3 lata stażu pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem jakością lub zarządzaniem dydaktyką,
• min. 5 lat stażu pracy dydaktycznej lub badawczo dydaktycznej,
• doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
mile widziane: tytuł doktora nauk o zarządzaniu i jakości, doświadczenie w pełnieniu funkcji menedżera
kierunku, prodziekana lub dziekana

Naszym pracownikom oferujemy:

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• ciekawą i samodzielną pracę w największym polskim holdingu uczelni niepublicznych,
• szkolenia grupowe i indywidualne, dofinansowanie do nauki,
• udział w licznych projektach rozwojowych podnoszących kwalifikacje zawodowe,
• dodatkowe dni wolne od pracy,
• wyjazdy integracyjne oraz spotkania świąteczne,
• dofinansowanie do benefitów (karty MultiSport , pakiety Medicover Sport, opieka medyczna, ubezpieczenie
na życie, bilety do kina).

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wsb-gdansk.elevato.net.