KIEROWNIK KATEDRY I ZAKŁADU BIOLOGII I BOTANIKI FARMACEUTYCZNEJ

Farmaceutyczny
Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki farmaceutyczne

Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza otwarty konkurs na funkcję

KIEROWNIKA KATEDRY I ZAKŁADU BIOLOGII I BOTANIKI FARMACEUTYCZNEJ