Profesor uczelni

Filologiczyny
Uniwersytet Gdański
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 5321 PL
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego poszukuje kandydata/tki do pracy na stanowisku profesora UG w Zakładzie Glottodydaktyki i Przetwarzania Języka Naturalnego od października 2021 roku.

Wymagany jest dyplom magistra filologii angielskiej, doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa i doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa oraz doświadczenie w dydaktyce uniwersyteckiej – w nauczaniu językoznawstwa. Ponadto wymagane są publikacje z zakresu językoznawstwa (szczególnie komputerowego), a także doświadczenie w redagowaniu czasopism i/lub tomów zbiorowych oraz w organizowaniu konferencji międzynarodowych. Dodatkowymi atutami kandydata będą m.in. udział w projektach krajowych i międzynarodowych (unijnych), kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami, staże zagraniczne.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malcer@ug.edu.pl