Wykładowca na Wydziale Społeczno-Humanistycznych (obszar psychologii)

Społeczno-Humanistyczny
Wyższa Szkoła Bankowa
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Główne zadania realizowane na stanowisku:

•terminowe opracowanie sylabusów,
•przygotowywanie pomocy dydaktycznych, skryptów, prezentacji multimedialnych i innych materiałów,
•prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kierunków psychologicznych, właściwie przygotowanych pod względem merytorycznym i metodycznym,
•prowadzenie konsultacji dla studentów,
•właściwe prowadzenie dokumentacji dydaktycznej,
•udział w egzaminach, egzaminach dyplomowych i komisyjnych,
•przygotowanie kursu do prowadzonego przedmiotu na platformie moodle,
•doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów kształcenia,
•monitorowanie zasobów bibliotecznych w zakresie dostępności literatury,
•składanie materiału bibliograficznego do biblioteki wsb,
•uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp.,
•praca w komisjach i zespołach uczelnianych, wydziałowych i innych,
•współpraca ze wszystkimi działami w uczelni.

Poszukiwane kompetencje:

•wykształcenie wyższe, tytuł zawodowy magistra z obszaru psychologii,
•doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami,
•praktyczna znajomość MS365,
•znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych,
•dyspozycyjność w tygodniu i w weekendy.

Oferujemy:

•zatrudnienie na stanowisku dydaktycznym,
•ciekawą i samodzielną pracę w największym polskim holdingu uczelni niepublicznych,
•możliwość ciągłego rozwoju i doskonalenia umiejętności,
•szkolenia grupowe i indywidualne,
•dofinansowanie do nauki,
•udział w licznych projektach rozwojowych podnoszących kwalifikacje zawodowe,
•dofinansowanie do benefitów (karty MultiSport, pakiety OK system, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie),
•dodatkowe dni wolne od pracy,
•zajęcia z języka angielskiego w trakcie pracy,
wyjazdy integracyjne oraz spotkania świąteczne.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr-rekrutacja@wsb.gda.pl