asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości
Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

DZIEKAN WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I NAUK O JAKOŚCI

 UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

 

ogłasza konkurs

 

NA STANOWISKO ASYSTENTA

W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH 

W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ  NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

 

DATA OGŁOSZENIA KONURSU: 27.06.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 05.09.2022, godz. 15.00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKUKRSU: 12.09.2022

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

–    zatrudnienie w Zakładzie Zarządzania i Ekonomii Wydziału Zarzadzania i Nauk o Jakości   
     Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,

– zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim, który będzie stanowić
     podstawowe miejsce pracy.

 

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

–  dyplom magistra uzyskany na kierunkach związanych z zarządzaniem lub ekonomią, rachunkowością,
   finansami,

– znajomość problematyki dotyczącej: finansów, rachunkowości finansowej, analizy finansowo-
    ekonomicznej

–   znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

WYMAGANIA DODATKOWE:

–   predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

–   podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,

–   CV,

–   kserokopia posiadanych dyplomów,

–   ewentualnie wykaz osiągnięć naukowych.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

–  w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

 

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Biuro Dziekana Wydziału Zarządzania i Nauk o Jakości, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, tel. (58) 55 86 620, e-mail: biuro@wznj.umg.edu.pl

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych  kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy 

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty oraz możliwość odwołania rekrutacji bez podania przyczyny. Informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor UMG.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a.jazdzewska@wznj.umg.edu.pl