Profesor uczelni

Wydział Mechaniczny
Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

DZIEKAN WYDZIAŁU MECHANICZNEGO UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO PROFESORA UMG

W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH W DYSCYPLINIE  NAUKOWEJ INŻYNIERIA MECHANICZNA

INSTYTUCJA: Uniwersytet Morski w Gdyni – Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Techniki

MIASTO: Gdynia

STANOWISKO: profesor UMG

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna

DATA OGŁOSZENIA:  13.07.2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 14.09.2022 r. godz. 15.00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKUKRSU: 15.09.2022 r.

LINK DO STRONY:   bip.umg.edu.pl/praca    umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

SŁOWA KLUCZOWE: inżynieria mechaniczna, profesor, badania naukowe, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji maszyn

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

·         zatrudnienie w Katedrze Podstaw Techniki Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni;

·         zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, które będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

·         posiadany dyplom doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria mechaniczna” lub złoży oświadczenie o prowadzeniu badań naukowych w dyscyplinie „inżynieria mechaniczna”;

·         znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz dodatkowo język angielski w stopniu umożliwiającym prowadzenie działalności naukowej i zajęć dydaktycznych.

·         posiada doświadczenie w pracy naukowej związanej z gospodarką morską;

·         posiada znaczący i aktualny dorobek naukowy;

·         posiada predyspozycje do pracy naukowej w zakresie prac badawczych prowadzonych przez Katedrę;

·         prowadził zajęcia dydaktyczne w zakresie wytrzymałości materiałów i podstaw konstrukcji maszyn.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

·         podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG;

·         CV;

·         kwestionariusz osobowy;

·         odpis dyplomu doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie „inżynieria mechaniczna” lub pokrewnej z oświadczeniem o prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie „inżynieria mechaniczna”;

·         dorobek naukowy z ostatnich 10 lat;

·         kserokopie posiadanych dyplomów i certyfikatów językowych.

DODATKOWE INFORMACJE:

·         w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

ADRES KORESPONDENCYJNY

Uniwersytet Morski w Gdyni, Katedra Podstaw Techniki

ul. Morska 81-87

81-225 Gdynia

pok. A208, tel.: (48-58) 55 86 331

e-mail: kpt@wm.umg.edu.pl  

 

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kpt@wm.umg.edu.pl