Profesor w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Transportu i Logistyki UMG

Wydział Nawigacyjny
Uniwersytet Morski w Gdyni
  • Miejsce: Gdynia
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

DZIEKAN WYDZIAŁU NAWIGACYJNEGO
UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

ogłasza konkurs

NA STANOWISKO PROFESORA
W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO – DYDAKTYCZNYCH

W DYSCYPLINIE NAUKOWEJ INŻYNIERIA LĄDOWA, GEODEZJA I TRANSPORT

 

DATA OGŁOSZENIA KONKURSU: 16.03.2023

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.04.2023 do 14:00

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 18.04.2023

 

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

–        zatrudnienie w Zakładzie Transportu i Logistyki na  Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni,

–        zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu w Uniwersytecie Morskim w Gdyni, który będzie stanowić podstawowe miejsce pracy.

WYMAGANIA PODSTAWOWE:

–        tytuł profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego,

–        doświadczenie w pracy dydaktycznej,

–        znajomość języka angielskiego,

–        wiedza oraz aktualny dorobek z zakresu zagadnień dotyczących transportu oraz logistyki.

WYMAGANE DOKUMENTY:

–        podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora UMG,

–        CV,

–        kserokopia posiadanych dyplomów,

–        kwestionariusz osobowy.

DODATKOWE INFORMACJE:

–        w ramach zatrudnienia oferujemy pakiet medyczny dla pracowników oraz kartę Multisport.

 

Adres korespondencyjny:

Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, Katedra Transportu i Logistyki

ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

(tel. 58 69 01 838)

e-mail: ktil@wn.umg.edu.pl

Informujemy, że istnieje możliwość dalszego przetwarzania danych osobowych kandydatów dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia takiej woli, proszę o umieszczenie dodatkowego oświadczenia o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych”.

W przypadku wzięcia udziału w procesie rekrutacji należy zapoznać się z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych pod adresem http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy.

Zastrzegamy sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania rekrutacji bez podania przyczyny oraz informujemy, że ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION: FACULTY OF NAVIGATION GDYNIA MARITIME UNIVERSITY

CITY: GDYNIA

POSITION: PROFESSOR

DISCIPLINE: CIVIL ENGINEERING, GEODESY AND TRANSPORT

POSTED: 16.03.2023

EXPIRES: 16.04.2023, 2 PM

WEBSITE: http://www.umg.edu.pl/rekrutacja-do-pracy

KEY WORDS: TRANSPORT, INTELIGENT TRANSPORT SYSTEMS, TRANSPORT LOGISTIC

DESCRIPTION:

The research assistant candidate should have:

–        the academic degree of habilitated doctor

–        experience in teaching

–        English – very good knowledge

–        knowledge and achievements confirmed by publications of the technical issues of transport and logistics,

Applying candidates are asked to prepare:

–        applications for employment for the Gdynia Maritime University,

–        photocopies of diplomas, certificates confirming additional qualifications of the candidate,

–        CV,

–        personal questionnaire.

Załączniki