Starszy wykładowca

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Poszukiwany jest specjalista w dziedzinie nauk techniczno – inżynieryjnych oraz dyscyplinie „ Inżynieria Lądowa I Transport” z praktyką zawodową pracy na statkach i uprawnieniami kapitana żeglugi wielkiej.