asystent

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej - Filia w Gorzowie Wlkp.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Poszukuje się kandydatów do pracy badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Nauk Biologicznych.

Wymagania stawiane kandydatom: 

1. Tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

2. Osoba ubiegająca się o stanowisko asystenta musi wypełnić  przynajmniej jeden z warunków:

– przynajmniej jedna oryginalna publikacja w czasopiśmie z Impact Factor* lub dwie publikacje z pierwszym autorstwem w czasopismach ujętych na liście ministerialnej, bez Impact Factor*,

– dokument potwierdzający uzyskanie grantu badawczego w trybie konkursowym,

– dokument potwierdzający uzyskanie stypendium na przynajmniej 3-miesięczny zagraniczny staż naukowy,

3. Doświadczenie zawodowe i dydaktyczne m. in. w zakresie fizjologii, diagnostyki laboratoryjnej, gotowość do kształcenia studentów,

4. Przygotowanie do prowadzenia badań naukowych,

5. Gotowości do podjęcia pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz AWF w Poznaniu,

6. Bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz obcego (preferowany język angielski),

7. Ze względu na bezpośredni kontakt ze studentami i pracownikami uczelni, preferowani będą kandydaci z aktualnym zaświadczeniem o szczepieniu przeciwko Covid-19.

* – czasopisma z Impact Factor muszą być indeksowane w bazie Journal Citation Reports

Oferujemy:

– możliwość rozwoju naukowego,

– możliwość uzyskiwania nagród za efekty w pracy badawczej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.dziekana@awf-gorzow.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.dziekana@awf-gorzow.edu.pl