instruktor

Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej – Filia w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Poszukuje się kandydatów do pracy dydaktycznej w Zakładzie Fizjoterapii.

Wymagania stawiane kandydatom: 

1. Tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

2.Posiadane prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty,

3. Udokumentowane specjalistyczne uprawnienia w dyscyplinie związanej z działalnością w Uczelni,

4. Doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć praktycznych z jednego z poniższych zakresów:

– fizjoterapii w kardiologii

– fizjoterapii w pulmonologii

– fizjoterapii w geriatrii,

5. Udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku fizjoterapeuty,

6. Deklaracja zaangażowania w pracę organizacyjną na rzecz Uczelni,

7. Bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz obcego (preferowany język angielski),

8. Ze względu na bezpośredni kontakt ze studentami i pracownikami uczelni, preferowani będą kandydaci z aktualnym zaświadczeniem o szczepieniu przeciwko Covid-19.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.dziekana@awf-gorzow.edu.pl