inne

Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Ośrodek Nowych Technologii Edukacyjnych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy poszukuje osób na stanowisko:

Metodyk zdalnego nauczania

Miejsce pracy: Bydgoszcz

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

wdrażanie i zastosowanie nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.
Od kandydatów oczekujemy:

wykształcenia wyższego;
posługiwania się technologiami informacyjnymi w stopniu bardzo dobrym (pakiet biurowy, klient poczty elektronicznej, narzędzia pracy grupowej, mile widziana znajomość narzędzi e-learningu);
dobrej znajomości środowiska Internetu (.„wyobraźni internetowej”);
wskazana praktyka dydaktyczna (najlepiej w szkole wyższej);
zdolności do ustawicznego uczenia się;
kreatywności i innowacyjności;
systematyczności i zdolności koncentracji na wykonywanych zadaniach;
jednoczesnej zdolności do samodzielnej pracy i pracy zespołowej;
umiejętności zarządzania czasem pracy i zdolności do telepracy;
dyspozycyjności i elastyczności;
dobrej znajomości języka angielskiego lub rosyjskiego.
Oferujemy:

stabilne zatrudnienie lub współpracę;
pracę w doświadczonym zespole;
benefity pracownicze i zniżki na ofertę WSG.
WAŻNE!

Przed aplikacją prosimy o zapoznanie się z wymogami formalnymi związanymi z procesem rekrutacji – link: WYPEŁNIJ ZGODĘ REKRUTACYJNĄ DLA KANDYDATA.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierającej: CV, list motywacyjny i wypełnioną zgodę rekrutacyjną dla kandydata z zaznaczeniem stanowiska, na adres mailowy: aplikacja@byd.pl.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Administratorem Państwa danych jest Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Garbary 2. Dane podstawowe, których oczekujemy od kandydatów w procesie rekrutacji to: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli w przesłanych dokumentach podane są dodatkowe dane osobowe (jak np. adres email; telefon komórkowy itp.), informujemy że Wyższa Szkoła Gospodarki będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Państwa dobrowolnej zgody. Wobec powyższego przy podaniu tych dodatkowych danych, będzie konieczne zawarcie w Państwa aplikacji zgody na przetwarzanie dodatkowych danych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy na potrzeby rekrutacji. W przypadku podania przez Państwa dodatkowych danych bez udzielenia zgody na ich przetwarzanie, Państwa kandydatura nie będzie mogła być uwzględniona w procesie rekrutacji. Informujemy jednocześnie, że brak podania danych dodatkowych, niewymaganych przez pracodawcę, nie wpływa negatywnie na ocenę Państwa aplikacji.