Instruktor stanowisko dydaktyczne

 • Miejsce: Krosno
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria chemiczna

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe w zakresie biotechnologii, chemii lub podobne,
 • co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami
 • bardzo dobra znajomość technik badawczych/laboratoryjnych,
 • doświadczenie w wykonywaniu analiz chemicznych z wykorzystaniem technik chromatograficznych i spektroskopowych (Uv-vis),
 • umiejętność wykonywania analiz ilościowych oraz jakościowych surowców oraz produktów zielarskich z wykorzystaniem metod instrumentalnych,
 • gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich 2 lat (artykuły w czasopismach punktowanych wg wykazu MEiN, udział w konferencjach),
 • znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025,
 • znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność sprawnego organizowania pracy własnej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność – wykonywanie pracy w terminach wyznaczonych harmonogramem zajęć

Zakres obowiązków

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku Zielarstwo
 • aktywny udział w wydarzeniach organizowanych przez uczelnię

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie
 • życiorys (CV),
 • kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje.

Załączniki