Instruktor stanowisko dydaktyczne

Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
 • Miejsce: Legnica
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki o zdrowiu, nauki medyczne).
W przypadku posiadania tytułu naukowego co najmniej doktora w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu istnieje możliwość zatrudnienia na wyższe stanowisko.

Nasze wymagania

 • tytuł zawodowy magistra
 • tytuł zawodowy licencjata w zakresie ratownictwa medycznego
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w strukturach Państwowego Ratownictwa Medycznego

Mile widziane

 • doświadczenie dydaktyczne

Zakres obowiązków

 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki o zdrowiu, nauki medyczne).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do JM Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa o zatrudnienie na stanowisku instruktora w grupie nauczycieli akademickich - dydaktycznych
 • życiorys zawodowy (CV)
 • dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe
 • odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego licencjata oraz magistra
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • oświadczenie o niekaralności
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
 • kopie świadectw pracy

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty z dopiskiem na kopercie „WZ konkurs = instruktor - dydaktyczny” należy przesłać na adres: Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, ul. Sejmowa 5a, 59-220 Legnica lub złożyć osobiście w sekretariacie Wydziału budynek A pokój 341, do dnia 30.06.2024