instruktor

Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach