instruktor

Instytut Medyczny/Zakład Pielęgniarstwa
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku