wykładowca

Wydział Medyczno-Społeczny w Jarocinie
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej

Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
Wydział Medyczno-Społeczny w Jarocinie
ul. Wrocławska 79B
63-200 Jarocin
ogłasza nabór na stanowisko wykładowcy

Forma zatrudnienia: umowa o pracę / zlecenie / dzieło (do uzgodnienia)

Wymagania kwalifikacyjne:

● Dyplom doktora lub doktora habilitowanego z zakresu nauk o zarządzaniu lub ekonomii

● Posiadanie publikacji naukowych z powyższego zakresu i znaczny dorobek.

Wymagane dokumenty:

● Dyplom ukończenia studiów / uzyskania stopnia naukowego
● CV (Kwestionariusz osobowy)
● Życiorys naukowy wraz z wykazem publikacji

Dokumenty do dnia 28.02.2021 należy składać w siedzibie uczelni w kancelarii lub drogą elektroniczną na adres:
m.gorecki@wsps.pl
tel. kont. 574127463

Informujemy, że uczelnia skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie do CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu: realizacji procesu rekrutacji w Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej.