Adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: historia

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać tytuł naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historii.

Powinien posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkoły wyższej, w szczególności na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz doświadczenie w realizacji projektów badawczych.

Kandydat powinien posiadać również wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wymagane publikacje w recenzowanych czasopismach (w tym z zakresu historii Policji) oraz czynny udział w konferencjach naukowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na oferty-pracy@awf.katowice.pl