ASYSTENT DYDAKTYCZNY

Kolegium Nauk Technicznych i Zarządzania
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

zatrudni pracownika dydaktycznego od roku akademickiego 2021/2022 na stanowisku:

ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO

(kierownik laboratorium)

Kandydat powinien posiadać minimum tytuł magistra inżyniera w dziedzinie: nauk inżynieryjno-technicznych

preferowane dyscypliny:

  • automatyka, elektronika i elektrotechnika
  • informatyka techniczna i telekomunikacyjna
  • inżynieria materiałowa
  • inżynieria mechaniczna
  • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

atrakcyjność oferty podniesie:

  • doświadczenie pracy organizacyjnej w uczelni,
  • kompetencje informatyczne (Word, Excel)
  • znajomość języka angielskiego

Osoba spełniające powyższe kryteria proszona jest o przesłanie CV* (w tym osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne), skanów dyplomów, wykazu dorobku naukowego za ostatnie 3 lata, deklaracji zatrudnienia we WSZOP jako podstawowego miejsca pracy, na adres e-mail: n-a@wszop.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kancelaria@wszop.edu.pl