Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Kandydat powinien posiadać tytuł doktora w dyscyplinie nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej lub nauk medycznych; specjalność: fizjoterapia;

Powinien posiadać doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkoły wyższej. szczególnie w zakresie kinezyterapii i metod specjalnych fizjoterapii oraz doświadczenie zawodowe w zakresie kinezyterapii i metod specjalnych fizjoterapii.

Wymagane jest prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Publikacje naukowe w czasopismach o zasięgu międzynarodowym z zakresu kinezyterapii i metod specjalnych fizjoterapii.

Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym.

Mile widziane ukończone kursy zawodowe z zakresu fizjoterapii.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na oferty-pracy@awf.katowice.pl