Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej; preferowana specjalność: trening funkcjonalny osób w starszym i średnim wieku; ukończone studia podyplomowe w zakresie żywienia i suplementacji osób aktywnych fizycznie.

Powinien posiadać doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkoły wyższej oraz doświadczenie w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć i szkoleń z zakresu żywienia, suplementacji i treningu.

Powinien posiadać potwierdzone uprawnienia: trenera personalnego, instruktora gimnastyki korekcyjnej oraz instruktora pływania i aquafitness, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w pracy instruktora w tym zakresie.

Od kandydata oczekuje się również publikacji naukowych z zakresu suplementacji i żywienia, a także doświadczenia zarówno w organizacji jaki i wystąpieniach na konferencjach naukowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na oferty-pracy@awf.katowice.pl