Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Stanowisko:

Adiunkt badawczo-dydaktyczny specjalizujący się w informatyce lub inżynierii danych

 

Zatrudnienie:

na podstawie umowy o pracę na czas określony, w wymiarze pełnego etatu.

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poszukuje pracownika ze stopniem doktora w zakresie
informatyki  z udokumentowanym dorobkiem naukowym w obszarze informatyki lub inżynierii danych.  Od kandydata oczekuje się prowadzenia pracy badawczej i dydaktycznej na prowadzonych kierunkach studiów informatyka i inżynieria danych.

 

Wymagane dokumenty:

Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora.
Kwestionariusz osobowy: https://www.ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
Formularz kandydata: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html
Życiorys zawodowy.
Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora
Informacje o dorobku naukowym i dydaktycznym.
Wykaz publikacji.