asystent

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

– posiadanie tytułu zawodowego magistra prawa

– uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata (wpis na listę radców prawnych lub adwokatów)

– min. 5 letnie doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem zawodu radcy prawnego lub adwokata

– znajomość języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie  zajęć w języku angielskim, potwierdzona certyfikatem co najmniej FCE

– doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia zajęć w szkole wyższej

– zainteresowania naukowe w obszarze prawa karnego

Mile widziane dodatkowe szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe z obszaru prawa karnego lub kryminologii.

Wymagane dokumenty:

·        Podanie o zatrudnienie na stanowisku asystenta.

·        Kwestionariusz osobowy.

·        Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku asystenta.

·        Odpis dyplomu magisterskiego.

·        Życiorys zawodowy.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie Jego podstawowym miejscem pracy.