asystent

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wymagania:

–       Uzyskany tytuł zawodowy magistra na kierunku zarządzanie lub ekonomia.

–       Dodatkowo preferowane są studia co najmniej na poziomie licencjackim z zakresu finansów i rachunkowości

–       Posiadanie dużej dyspozycyjności

–       Odbycie po ukończeniu studiów pierwszego stopnia kursów/szkoleń/studiów podyplomowych

 

 

Wymagane dokumenty:

1.      Podanie dr Rektora UJK w Kielcach o zatrudnienie na stanowisko asystenta.

2.      Kwestionariusz osobowy.

3.      Odpis/kopia dyplomu.

4.     CV -z uwzględnieniem dotychczasowej aktywności zawodowej, szkoleń, kursów, planów naukowych.

 

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy