asystent

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

INSTYTUCJA: Politechnika Świętokrzyska, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

MIASTO: Kielce

STANOWISKO:  asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna

SPECJALNOŚĆ: automatyka i robotyka

DATA OGŁOSZENIA: 17.01.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16.02.2022

LINK DO STRONY: https://bip.tu.kielce.pl/informacje-ogolne/konkursy-na-stanowiska/

SŁOWA KLUCZOWE: automatyka i robotyka

 

OPIS:  kandydat powinien posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w obszarze automatyki i robotyki oraz mieć wiedzę związaną z tą specjalnością. Dodatkowym atutem będzie posiadanie wiedzy i umiejętności związanych z zarządzaniem i inżynierią produkcji.

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające:

–        dyplom mgr inż. na kierunku związanym ze specjalnością automatyka i robotyka. Dodatkowym atutem będzie posiadanie dyplomu inżynierskiego na kierunku związanym z zarządzaniem i inżynierią produkcji.

–        koncepcję rozprawy doktorskiej oraz wyznaczonego promotora tej rozprawy,

–        znajomość zagadnień związanych z technikami wytwarzania, w szczególności zagadnień obróbki ubytkowej,

–        umiejętność programowania obrabiarek CNC ze sterownikiem Fanuc,

–        umiejętność programowania obrabiarek CNC ze sterownikiem  Heidenhain,

–        umiejętność programowania obrabiarek CNC ze sterownikiem Sinumeric

–        umiejętność obsługi programu Robotstudio,

–        umiejętność posługiwania się oprogramowaniem CAD/CAM, w szczególności systemem Mastercam, NX, Edgecam,

–        biegła znajomość języka polskiego,

–        znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2), 

–        umiejętność tworzenia baz danych, znajomość języka SQL będzie dodatkowym atutem.

Dodatkowe atuty:

–        doświadczenie w pracy dydaktycznej,

–        publikacje w czasopismach znajdujących się na liście czasopism punktowanych MEiN,

–        prowadzenie badań naukowych związanych z obróbką ubytkową.

Wymagane dokumenty:

–        podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,

–        życiorys (CV), kwestionariusz osobowy

–        odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i koncepcja rozprawy doktorskiej

–        informacja o doświadczeniu dydaktycznym i dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji;

–        oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska

Biuro Dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn, pok. 10 bud. B

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce

Termin składania zgłoszeń upływa dnia 16.02.2022

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.