kierownik

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

zatrudni nauczyciela akademickiego na stanowisku:

KIEROWNIK KIERUNKU STUDIÓW

OPIS STANOWISKA:
• organizowanie procesu dydaktycznego na kierunku studiów, w tym prowadzonych w języku angielskim
• prowadzenie dokumentacji studiów
• nadzór nad zajęciami dydaktycznymi
• podejmowanie decyzji w sprawach studenckich
• współpraca z dyrektorem kolegium oraz z interesariuszami zewnętrznymi
• realizacja zajęć dydaktycznych

WYMAGANIA:
• preferowane studia w dyscyplinach: ekonomia/finanse/nauki o zarządzaniu i jakości/nauki prawne
• biegła znajomość MS Office (w szczególności MS Excel)
• co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
• wysokie zdolności organizacyjne, odpowiedzialność i samodzielność w działaniu, komunikatywność

MILE WIDZIANE:
• dobra znajomość języka angielskiego i/lub rosyjskiego w mowie i piśmie

OFERUJEMY:
• stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
• możliwość rozwoju zawodowego (udział w badaniach naukowych, szkoleniach, dofinansowanie do studiów podyplomowych)
• bogaty pakiet socjalny (m.in. pakiet MultiSport, dofinansowanie do wypoczynku)

Osoba spełniające powyższe kryteria proszona jest o przesłanie CV** (w tym osiągnięcia dydaktyczne, naukowe i organizacyjne), skanów dyplomów, wykazu dorobku naukowego za ostatnie 3 lata, deklaracji zatrudnienia we WSZOP jako podstawowego miejsca pracy, na adres e-mail: n-a@wszop.edu.pl