adiunkt

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Konkurs na stanowisko adiunkta na kierunku studiów: Finanse i Rachunkowość (studia I stopnia).

SŁOWA KLUCZOWE: techniki i promocja sprzedaży, analiza danych finansowych, inżynieria finansowa

WYMAGANIA, KTÓRE POWINIEN SPEŁNIAĆ KANDYDAT:

·         stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości;

·         deklaracja, że PWSZ w Koninie będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;

·         doświadczenie praktyczne zdobyte poza uczelnią wyższą;

·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, inżynierii finansowej, technik i promocji sprzedaży;

·         opublikowany dorobek naukowy w zakresie rachunkowości oraz technik i promocji sprzedaży;

·         znajomość języka polskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym pracę dydaktyczną;

·         znajomość języka angielskiego poświadczona certyfikatem;

·         dyspozycyjność (obecność minimum 3 dni w tygodniu w PWSZ w Koninie).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wnet@konin.edu.pl