adiunkt

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Konkurs na stanowisko  ADIUNKTA  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

SŁOWA KLUCZOWE: psychologia.

Wymagania, które powinien spełniać kandydat:

·      stopień naukowy doktora nauk społecznych;
·      deklaracja, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
·         co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu psychologii i komunikacji społecznej w szkolnictwie wyższym;

·         znajomość języka polskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym
pracę dydaktyczną;

·         opublikowany dorobek naukowy w zakresie psychologii i komunikacji
społecznej;

·         doświadczenie w prowadzeniu warsztatów edukacyjnych;

·         doświadczenie w zakresie profilaktyki skierowanej do osób zagrożonych niedostosowaniem lub wykluczeniem społecznym.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na malgorzata.wardecka@konin.edu.pl