wykładowca

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

Konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY na kierunku studiów: Finanse i Rachunkowość (studia I stopnia).

SŁOWA KLUCZOWE: finanse, rachunkowość.

WYMAGANIA, KTÓRE POWINIEN SPEŁNIAĆ KANDYDAT:

·         tytuł zawodowy magistra w zakresie rachunkowości;

·         deklaracja, że PWSZ w Koninie będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;

·         doświadczenie zdobyte poza uczelnią wyższą (praktyczna znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości podatkowej, uproszczonych form opodatkowania, podatków, składek ZUS, oceny zdolności kredytowej);

·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu rachunkowości i podatków;

·         umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych, płatnika;

·         znajomość języka polskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym pracę dydaktyczną;

·         dyspozycyjność (obecność minimum 3 dni w tygodniu w PWSZ w Koninie).

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wnet@konin.edu.pl