Koordynator ds. badań proteomicznych inne stanowisko

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego poszukuje doświadczonego specjalisty do zorganizowania działalności i prowadzenia Pracowni Analiz Proteomicznych. Powstanie Pracowni funkcjonującej na zasadach „core facility” jest częścią projektu pt. „Formation of an Omics and Structural Research Center” realizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy”.

Nasze wymagania

 • posiadanie (co najmniej) tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera
 • predyspozycje do pracy laboratoryjnej
 • udokumentowane doświadczenie pracy w laboratorium proteomicznym, w tym obsługi specjalistycznego sprzętu do wysokoprzepustowych analiz proteomicznych

Mile widziane

 • współautorstwo w publikacjach naukowych, w których wkład naukowy Kandydata/Kandydatki obejmował badania proteomiczne
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • samodzielność, zaangażowanie, rzetelność, dokładność i terminowość w realizacji zadań
 • zdolności interpersonalne i komunikatywność

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań na zlecenie
 • analiza danych
 • merytoryczne wsparcie przy projektowaniu doświadczeń
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania aparatury
 • bieżące zaopatrzenie Pracowni w odczynniki i materiały konieczne do badań

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę
 • współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym
 • dostęp do infrastruktury badawczej
 • wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego
 • dodatkowe świadczenia socjalne.
 • możliwości skorzystania z pakietów medycznych i ubezpieczenia grupowego
 • benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. CV
 • 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • 3. kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat/Kandydatka posiada
 • 4. informację o dorobku naukowym, organizacyjnym i ew. dydaktycznym Kandydata/Kandydatki
 • 5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu
 • 6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.
 • Druki oświadczeń oraz wzór kwestionariusza osobowego można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy

Załączniki