dydaktyczne/instruktor

Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej i Zdrowia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
  • Forma zatrudnienia: Część etatu, Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

magister biologii, diagnosta laboratoryjny