adiunkt – grupa badawczo-dydaktyczna

sekretariat@wh.tu.koszalin.pl
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o komunikacji społecznej i mediach

Rektor Politechniki Koszalińskiej
ogłasza k o n k u r s

na stanowisko: ADIUNKTA (na etacie badawczo-dydaktycznym)

w dziedzinie: Nauk Społecznych

w dyscyplinie: Nauki o komunikacji społecznej i mediach/ nauki o polityce i administracji

Wymagania jakie powinni spełniać kandydaci:

1. posiadać stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w wymaganej dyscyplinie

2. posiadać udokumentowany dorobek naukowy w wymaganej dyscyplinie

3. posiadać doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej na uczelni wyższej

4.  przedstawić najbliższe plany naukowo-badawcze

5. w przypadku Kandydata z dyscypliny „Nauki o polityce i administracji”, udokumentowany praktyczny i naukowy dorobek z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej

6. gotowość Kandydata do pracy naukowej w dyscyplinie „Nauki o polityce i administracji”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@wh.tu.koszalin.pl