Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych 1

ida.piotrowska@tu.koszalin.pl
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Wymagania jakie powinni spełniać kandydaci:

– posiadać co najmniej tytuł zawodowy magistra w wymaganej dyscyplinie

– przedstawić plan rozwoju naukowego prowadzącego do uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych

– doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym

– doświadczenie w pracy edukacyjnej, terapeutycznej, organizacyjnej i w zakresie komunikacji społecznej także poza uczelnią,

Dodatkowo

– przystępując do konkursu kandydaci deklarują pełną dyspozycyjność w ciągu tygodnia do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz Wydziału Humanistycznego.

– organizator przewiduje możliwość rozmowy kwalifikacyjnej, o terminie której Kandydaci zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ida.piotrowska@tu.koszalin.pl