instruktor

Instytut Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zdrowiu

Kandydat na powyższe stanowisko powinien:

1)      spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (D.U.z 2022 r.poz.574 z późn. zm.),

2)      posiadać tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa

3)      posiadać kompetencje i doświadczenie pozwalające na prawidłową realizację zajęć dydaktycznych na kierunku, w tym:

–  prawo wykonywania zawodu pielęgniarki,

– co najmniej 5-letni okres pracy w zawodzie pielęgniarki,

– specjalizacja  pielęgniarska

4)      Zadeklarować PWSZ w Koszalinie jako podstawowe miejsce pracy