adiunkt badawczy

Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński

konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych  na Wydziale Filozoficznym w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji w zakresie kształtowania się polskiej kultury współczesnej pod wpływem nowych światowych ruchów religijnych