Adiunkt badawczy – post-doc

Wydział Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Uniwersytet Jagielloński

Kandydaci powinni posiadać:

1) co najmniej stopień doktora

2) Uprawnienia do wykonywania i planowania doświadczeń na zwierzętach oraz do uśmiercania zwierząt (zgodne z obowiązują ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 r.).

3) Umiejętności praktyczne:

a.           Doświadczenie w pracy z hodowlami bakteryjnymi

b.           Doświadczenie w pracy na modelu zwierzęcym danio pręgowany, w tym wykonywanie mikroiniekcji

c.           Umiejętność obsługi mikroskopu fluorescencyjnego i konfokalnego

d.           Umiejętność oznaczania ekspresji genów metodą qRT-PCR (izolacja RNA, synteza cDNA)

4) Znajomość technik analizy statystycznej i opracowywania wyników z wykorzystaniem oprogramowania statystycznego (np.  STATISTICA, GraphPad Prism).

5) Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

6) Doświadczenie w kierowaniu pracami studentów.

7) Chęć zdobywania nowych umiejętności i rozwoju naukowego.

8) Samodzielność i bardzo dobra organizacja pracy laboratoryjnej oraz umiejętność pracy w zespole.