Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Chemii
Uniwersytet Jagielloński

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Nieorganicznej