Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

1.    Niezbędne wymagania:

o    stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina nauki fizyczne lub w dziedzinie nauk technicznych dyscyplina inżynieria materiałowa.

o    udokumentowane publikacjami naukowymi osiągnięcia w dziedzinie nauk fizycznych i technicznych lub w dyscyplinie inżynieria materiałowa;

2.      Dodatkowe wymagania:

o    znajomość optycznych metod charakteryzacji cienkich warstw,

o    dobrze widziane doświadczenia w pracy technologicznej,

o    doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z fizyki;

o    biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie pracy naukowej.