asystent badawczo-dydaktyczny

Energetyki i Paliw, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

szczegóły w załączniku