asystent badawczy

WYDZIAŁ: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

szczegóły w załączniku