statystyk

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Wynagrodzenie: do negocjacji
  • Dziedzina nauki: psychologia

Wymagania:
– znakomita znajomość statystyki

(plus pewna orientacja w metodologii nauk społecznych).
Kandydat(ka) może być studentem/tką, absolwentem/tką, profesorem/rką (dowolnej dziedziny) – jest to obojętne; ważne są wyłącznie kompetencje i gotowość do współpracy (dyspozycyjność).

 

Opis zadań:
analiza danych i opis wyników, współpraca przy pisaniu tekstów naukowych.

 

Warunki zatrudnienia:
Umowa cywilno-prawna. Warunki do negocjacji. Wynagrodzenie do negocjacji – w zależności od kompetencji i zaangażowania.

Dodatkowe informacje:
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
– życiorys (w miarę możliwości wraz z dotychczasowym dorobkiem naukowym, listą publikacji, udziałem w projektach badawczych i konferencjach naukowych, uzyskanymi nagrodami i wyróżnieniami oraz udziałem w warsztatach i szkoleniach, odbytych praktykach i stażach naukowych w kraju lub za granicą);
– oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie;
– w miarę możliwości: odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie od promotora pracy magisterskiej z podaniem przybliżonego terminu obrony i tematu pracy magisterskiej; dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami prosimy przesyłać pocztą elektroniczną naadres:anna.czarna@uj.edu.pl wraz z adnotacją „statystyka w projekcie Beethoven”. Zgłoszenia mogą być przygotowane po polsku lub po angielsku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.czarna@uj.edu.pl