1 stanowisko adiunkt

Filologiczny
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

posiadają co najmniej stopień doktora;
posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
biorą czynny udział w życiu naukowym;
posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.
wiedza humanistyczna w zakresie literaturoznawstwa-filologia słowiańska, specjalność filologia chorwacka;
poświadczony publikacjami dorobek naukowy z zakresu literaturoznawstwa chorwackiego i serbskiego;
biegła znajomość języka chorwackiego i polskiego umożlwiająca prowadzenie zajęć literaturoznawczych, lektoratów i ćwiczeń przekładowych na studiach I i II st.
doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć uniwersyteckich (lektoratu, zajęcia o tematyce literaturoznawczej), włączając wysokie oceny w ankietach studenckich.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a.lembas@uj.edu.pl